Cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử ?

Question

Cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử ?

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-07-10T11:52:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:54:18+00:00

  Cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử

  →Quốc sử viện

  Nhà Trần đặt thêm một số cơ quan dưới quyền vua, trong đó có Quốc Sử Viện chuyên đảm nhận viết sử, ghi chép các tài liệu truyền cho hậu thế

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-10T11:54:19+00:00

  -Cơ quan của nhà Trần đảm nhiệm việc viêt sử là : Quốc sử viện

  -Nhiệm vụ: Được vua Trần lập ra để ghi chép lại những sự kiện lịch sử xảy ra trong đời sống thường ngày của vua quan nhà Trần để cho con cháu đời sau có thể hiểu rõ về thừi nhà Trần, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau này

  $Khang$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )