Cơ quan nào không có trong cơ cấu tổ chức EU? a. tòa án b. quân đội c. ủy ban quân sự d. ủy ban an ninh lương thực

Question

Cơ quan nào không có trong cơ cấu tổ chức EU?
a. tòa án
b. quân đội
c. ủy ban quân sự
d. ủy ban an ninh lương thực

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-20T22:57:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:58:41+00:00

  Cơ quan nào không có trong cơ cấu tổ chức EU?

  a. tòa án

  b. quân đội

  c. ủy ban quân sự

  d. ủy ban an ninh lương thự

  VÌ MỖI NƯỚC CÓ 1 QUÂN ĐỘI RIÊNG, KHÔNG CÓ NƯỚC NÀO THUÊ QUÂN ĐỘI HOẶC MƯỢN QUÂN ĐỘI CẢ

  0
  2021-09-20T22:58:53+00:00

  B

  *Giải thích 

  Cơ cấu tổ chức của EU gồm 5 cơ quan chính là Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Tòa án châu Âu. Ngoài ra còn có một số ủy ban chuyên môn khác phụ trách tư vấn cho liên minh châu Âu trong các lĩnh vực khác nhau 

  #good_luck

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )