Cơ quan sinh sản của hạt trần và hạt kín là gì? Nêu đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hạt trần và hạt kín?

Question

Cơ quan sinh sản của hạt trần và hạt kín là gì? Nêu đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hạt trần và hạt kín?

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-07-10T11:59:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:01:10+00:00

  Trả lời :

  Hạt trần có cơ quan sinh sản là :

  Cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở.

  Hạt kín :

  Cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả

  Đặc điểm khác nhau :

  Hạt trần 
  – Không có hoa 
  – Cơ quan sinh sản là nón. 
  – Hạt nằm lộ trên lá nõa hở. 
  – Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá. 
  Hạt kín 
  – Có hoa, 
  – Cơ quan sinh sản là hoa, quả. 
  – Hạt nằm trong quả. 
  – Cơ quan sinh dưỡng đa dạng hơn

  Xin hay nhất ạ .

  Xin hay nhất ạ làm ơn

  0
  2021-07-10T12:01:20+00:00

  cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là hoa quả

  đặc điểm cơ bản khác nhau của thực vật hạt kín và hạt trần là hạt

  hạt của thực vật hạt trần nằm ở noẵn hở

  hạt của thực vật hạt kín nằm trong quả

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )