Cơ quan sinh sản của ngành hạt kín tiến hóa hơn các ngành khác ở đặc điểm nào?

Question

Cơ quan sinh sản của ngành hạt kín tiến hóa hơn các ngành khác ở đặc điểm nào?

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-17T02:34:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:35:46+00:00

  Cơ quan sinh sản của ngành hạt kín tiến hóa hơn các ngành khác ở đặc điểm:

  – Cơ quan sinh sản có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả là 1 ưa thế của hạt kín vì nó bảo vệ tốt hơn. Hoa quả thì có rất nhiều dạng khác nhau.

   

  0
  2021-09-17T02:35:59+00:00

  Cơ quan sinh sản của ngành hạt kín tiến hóa hơn các ngành khác ở đặc điểm: hoa, quả hạt phát triển đa dạng. Hạt nằm trong quả là 1 ưu thế của các cây hạt kín. ⇒ Hạt sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )