cô tâm có 15 kg mổ đẻ làm ô mai mơ .để làm ô mai mơ gừng chua ngọt cần cho thêm lượng đường trắng =1/2 lượng mở lượng gừng = 1/2 lượng mở lượng mu

Question

cô tâm có 15 kg mổ đẻ làm ô mai mơ .để làm ô mai mơ gừng chua ngọt cần cho thêm lượng đường trắng =1/2 lượng mở lượng gừng = 1/2 lượng mở lượng muối = 1/10 lượng mỡ lượng đường = 1/10 lượng mỡ .tính khối lượng các nguyên liệu có tâm cần chuẩn bị thêm

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-21T08:28:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:30:02+00:00

  khối lượng các nguyên liệu chuẩn bị thêm là:

  $\frac{1}{2}$ +$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{10}$+$\frac{1}{10}$=$\frac{6}{5}$

                                            Cho mình xin hay nhất

   

  0
  2021-10-21T08:30:06+00:00

  khối lượng các nguyên liệu chuẩn bị thêm là:

  1/2+1/2+1/10+1/10=6/5

     Đáp số:…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )