Cơ thể có những cơ chế sinh lý nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể ?

Question

Cơ thể có những cơ chế sinh lý nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể ?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-09-20T14:57:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:58:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Các tế bào của cơ thể được tắm đẫm trong môi trường trong máu, nước mô nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể.

  VD: khi nồng độ các chất hòa tan trong máu tăng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, hoặc làm nước tràn vào tế bào hoặc rút nước ra khỏi tế bào; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí diễn ra trong tế bào; sự thay đổi nhiệt độ huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong tế bào…

  – Nhờ cơ chế điều hòa thần kinh và nội tiết diễn ra thường xuyên nên đã giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lí tiến hành được bình thường

  0
  2021-09-20T14:59:04+00:00

  Các tế bào của cơ thể được tắm đẫm trong môi trường trong máu, nước mô nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )