Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức từ năm số sau 2 ,3 ,5 ,25 ,16 (mỗi số trong 1 tỉ lệ thức chỉ được viết 1 lần )

Question

Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức từ năm số sau 2 ,3 ,5 ,25 ,16 (mỗi số trong 1 tỉ lệ thức chỉ được viết 1 lần )

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-07-11T13:41:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:43:04+00:00

  Lập các tỉ số ta có :
  +`2/3` ; `2/5` ; `2/16` = `1/8` ; `2/24` = `1/12`
  +`3/5` ; `3/16` ; `3/24` = `1/8 `
  +`5/16` ; `5/24`
  +`16/24` = `2/3`
  Vậy có thể lập được 4 tỉ lệ thức , đó là :
  +`2/3` = `16/24`
  +`3/2` = `24/16`
  +`2/16` = `3/24`
  +`16/2` = `24/3`

  0
  2021-07-11T13:43:06+00:00

  Lập các tỉ số ta có 
      + 2/3 ; 2/5 ; 2/16 = 1/8 ; 2/24 = 1/12
      + 3/5 ; 3/16 ; 3/24 = 1/8 
      + 5/16 ; 5/24
      + 16/24 = 2/3
  => có thể lập tối đa là 4 tỉ lệ thức. Đó là 
  (1) 2/3 = 16/24
  (2) 3/2 = 24/16
  (3) 2/16 = 3/24
  (4) 16/2 = 24/3

  chúc bạn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )