Có thể lưu một văn bản dưới nhiều tên khác nhau được không? Nếu được, hãy chỉ ra cách thực hiện và cho biết có ưu điểm hay hạn chế gì không?

Question

Có thể lưu một văn bản dưới nhiều tên khác nhau được không? Nếu được, hãy chỉ ra cách thực hiện và cho biết có ưu điểm hay hạn chế gì không?

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-07-21T01:42:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:43:12+00:00

  Trả lời :

  + Có thể lưu một văn bản dưới nhiều tên khác nhau 

  Đầu tiên bạn lưu với một tên , sau đó save as nhiều lần với nhiều tên khác .

  Ưu điểm : Nếu bạn lỡ xóa thư mục chứa bài đấy thì bạn vẫn còn bài khác ở thư mục khác 

  Hạn chế : Gây tiêu tốn bộ nhớ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-21T01:43:49+00:00

  + Có thể lưu một văn bản dưới nhiều tên khác nhau.

  -Đầu tiên bạn lưu với 1 tên, sau đó save as nhiều lần với nhiều tên khác nhau.

  + Ưu điểm: Nếu bạn lỡ xóa thư mục chứa bài đấy thì bạn vẫn còn bài khác ở thư mục khác.

  + Hạn chế: Gây tiêu tốn bộ nhớ máy tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )