Cơ thể nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thể với giáp xác? Vai trò của mỗi phần cơ thể ?

Question

Cơ thể nhện có mấy phần?
So sánh các phần cơ thể với giáp xác?
Vai trò của mỗi phần cơ thể ?

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-17T07:13:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:14:41+00:00

  Cơ thể hình nhện gồm có 2 phần là:

     – Phần đầu- ngực: tấn công, định hướng, di chuyển.

     – Phần bụng: có nội quan, cơ quan hô hấp, cơ quan sinh sản, cơ quan chăng tơ.

  Cấu tạo cơ thể như trên là tương tự với giáp xác. Tuy nhiên chúng khác về số lượng các phần phụ.

  Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, không có chân bụng, phần phụ đầu – ngực chỉ có 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân bò để di chuyển.

   

  0
  2021-11-17T07:15:14+00:00

  * Cơ thể hình nhện gồm có 2 phần là:

     – Phần đầu- ngực: tấn công, định hướng, di chuyển.

     – Phần bụng: có nội quan, cơ quan hô hấp, cơ quan sinh sản, cơ quan chăng tơ.

   * Cấu tạo cơ thể như trên là tương tự với giáp xác. Tuy nhiên chúng khác về số lượng các phần phụ.

  Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, không có chân bụng, phần phụ đầu – ngực chỉ có 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân bò để di chuyển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )