Cơ thể sinh vât Được coi là môi trường sống khi A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác B. Các sinh vât khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể

Question

Cơ thể sinh vât Được coi là môi trường sống khi
A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác
B. Các sinh vât khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng
C. Cơ thể chúng là nơi sinh sản các sinh vật khác
D. Cơ thể chúng là nơi lấy thức ăn,nước uống của sinh vật khác

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-06T21:48:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:50:20+00:00

  Đáp án:

  D. Cơ thể chúng là nơi lấy thức ăn,nước uống của sinh vật khác

  Giải thích các bước giải:

  Câu hỏi : Cơ thể sinh vât Được coi là môi trường sống khi
  A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác
  B.  Các sinh vât khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng
  C. Cơ thể chúng là nơi sinh sản các sinh vật khác
  D. Cơ thể chúng là nơi lấy thức ăn,nước uống của sinh vật khác

  0
  2021-08-06T21:50:39+00:00

  Đáp án:

  D

   

  Giải thích các bước giải:

  Cơ thể sinh vât Được coi là môi trường sống khi

  A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác

  B. Các sinh vât khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng

  C. Cơ thể chúng là nơi sinh sản các sinh vật khác

  D. Cơ thể chúng là nơi lấy thức ăn,nước uống của sinh vật khác

  Cơ thế sinh vật cũng được coi là môi trường sống khi chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác. … 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )