Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Question

Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-10T11:47:27+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T11:48:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  *trùng biến hình:cơ thể dạng đơn bàơ 

  *trùng giày:

  + phần giữa là nhân :- nhân nhỏ 

                                     – nhân lớn

  +Nửa trước và sau đều có không bào co bóp ở vị trí cố định , chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng ,cuối rãnh có miệng và hầu 

  0
  2021-09-10T11:49:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trùng biến hình :

  – Hình dạng không cố định, thường biến đổi.

  – Di chuyển nhờ hình thành chân giả.

  – Sống dị dưỡng nhờ bắt và tiêu hóa con mồi bằng hình thành chân giả.

  – Sinh sản bằng phân đôi.

  Trùng giày :

  – Hình dạng cố định giống đế giày.

  – Di chuyển nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể.

  – Sống di dưỡng nhờ lông bơi dồn về miệng.

  – Sinh sản vô tính bằng phân đôi và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

  Trong SGK có cái bảng này nha!

  @Giong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )