Cô thợ may có một tấm vải dài 13m, khổ rộng 1,5m. Cô may quần áo cho học sinh, mỗi bộ hết 2,5m vải. a) Cô may được nhiều nhất. . bộ quần áo. b) Chỗ vả

Question

Cô thợ may có một tấm vải dài 13m, khổ rộng 1,5m. Cô may quần áo cho
học sinh, mỗi bộ hết 2,5m vải.
a) Cô may được nhiều nhất. . bộ quần áo.
b) Chỗ vải còn thừa có chiều dài ……..m và chiều rộng …….m.
giải ra nhé
ko chép mạng
đáp án a)5 bộ
b)CD:0.5m
CR:1,5m

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2021-08-02T11:58:12+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:59:28+00:00

  ` a) `

  Diện tích tấm vải là:

  13 × 1,5 = 19,5 (m²)

  Ta có: 19,5 : 2,5 = 7 (dư 2)

  Vậy cô may được nhiều nhất 7 bộ quần áo.

  ` b) ` 

  Ta có: 2 = 1 × 2.

  Vậy chiều dài là 2m , chiều rộng là 1m.

   

  0
  2021-08-02T11:59:43+00:00

           Bài giải 

  a,Diện tích mảnh vải là :

    13 x 1,5 =  19,5 ( $m^{2}$ )

  Số quần áo may được là :

    19,5 : 2,5 = 7,8 ( bộ )

  ⇒ may được nhiều nhất 7 bộ

  b,Số vải còn thừa là :

    19,5 – 7 x 2,5 = 2 ( m)

   ⇒Chỗ vải còn thừa có chiều dài 2m và chiều rộng1m.

              Đáp số :a.7 bộ 

                           b.  Chiều dài : 2m

                               Chiều rộng : 1m

  HOK TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )