Có tổng điện năng tiêu thụ 30 ngày là 286,9 KWh. Biết rằng 1kWh giá 1000 đồng Ghi phép tính và kết quả

Question

Có tổng điện năng tiêu thụ 30 ngày là 286,9 KWh. Biết rằng 1kWh giá 1000 đồng
Ghi phép tính và kết quả

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-07T18:58:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:59:38+00:00

  Tổng tiền điện tiêu thụ trong 30 ngày là

  T=A*1000=286,9*1000=286900(đ)=286,9(nghìn đồng)

  0
  2021-08-07T18:59:53+00:00

  Số tiền điện phải trả trong 30 ngày là:

   Tổng lượng điện năng tiêu thụ x số tiền điện/KWh = 286,9 x 1000 = 286,900vnđ

  Vậy số tiền điện phải trả trong 30 ngày là 286,900vnđ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )