có từ trái nghĩa với từ “mới” trong câu “đồng hồ mới” liệt kê

Question

có từ trái nghĩa với từ “mới” trong câu “đồng hồ mới” liệt kê

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-08-13T13:42:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:43:31+00:00

  TRẢ LỜI :

  Từ trái nghĩa với từ mớicũ.

  _______________________________________

  Xin hay nhất cho nhóm nhoa <3

  #fandom><

  0
  2021-08-13T13:43:58+00:00

  Từ trái nghĩa với từ mới: cũ, cổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )