Có ý kiến cho rằng dù nóng hay lạnh, vật nào cũng có ngiệt năng. Theo em ý kiến đó đúng hay không. Tại sao?

Question

Có ý kiến cho rằng dù nóng hay lạnh, vật nào cũng có ngiệt năng. Theo em ý kiến đó đúng hay không. Tại sao?

in progress 0
Maria 1 giờ 2021-10-24T01:43:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:44:48+00:00

  – Kết luận đó đúng vì nhiệt năng của 1 vật thực chất là tổng động năng của các phân tử cấu tạo thành vật. Dù nóng hay lạnh thì các phân tử vẫn luôn chuyển động không ngừng nên dù nóng hay lạnh vật nào cug có nhiệt năng 

  0
  2021-10-24T01:44:52+00:00

  $-$ Đúng do các phân tử tạo thành các chất đều chuyển động không ngừng nghĩa là chúng luôn luôn có động năng nên vật nào cũng có nhiệt năng vì nhiệt năng của vật là tổng các động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )