-Có ý kiến cho rằng “Thắng lượi của nghĩa quân Lam Sơn cũng gắn liền với đường lối chiến lược , chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu

Question

-Có ý kiến cho rằng “Thắng lượi của nghĩa quân Lam Sơn cũng gắn liền với đường lối chiến lược , chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là lê Lợi ” . Có tán thành với ý kiến đó ko ? Vì sao ?
Quốc triều hình luật được ra đời vào thời nào ? Nội Dung ? Đưa tiến bộ so với bộ luật của triều đại trước là gì ?
– Khởi nghĩa Lam sơn đã kết thúc bằng cách nào ? cách kết thúc ấy để lại bài học cuộc sống gì đối với các cuộc kháng chiến ?

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-03T23:33:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:34:15+00:00

   @fish

  -Có ý kiến cho rằng “Thắng lượi của nghĩa quân Lam Sơn cũng gắn liền với đường lối chiến lược , chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là lê Lợi ” . Có tán thành với ý kiến đó ko ? Vì sao ?

  ->  em tán thành vì  nghĩa quân Lam Sơn cũng gắn liền với đường lối chiến lược , chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là lê Lợi 

  quốc triều hình luật được ra đời vào thời nào ?

  ->  thời lê sơ

  Nội Dung ?

  ->bảo vệ vua và cung điện

   cấm giết hại trâu bò 

   quyền lợi của phụ nữ

   bảo vệ của công tài sản của nhân dân 

   xử nghiêm những kẻ phạm tội

  Đưa tiến bộ so với bộ luật của triều đại trước là gì ?

  -> điểm tiến bộ là có đề cập tới quyền lợi của phụ nữ

  Khởi nghĩa Lam sơn đã kết thúc bằng cách nào ?

  ->   kết thúc bằng cách ăn mừng 

  cách kết thúc ấy để lại bài học cuộc sống gì đối với các cuộc kháng chiến ?

  -> các cuộc kháng chiến về sau thì chúng ta phải yêu nước, căm  thù và đề cao tinh thần đoàn kết của nhân tộc

  #hoctot

  no copy

  xin hay nhât a

   #yêusử #

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )