Có ý kiến cho rằng: “Truyền thống là những gì lạc hậu cần phải xóa bỏ” Bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? (Giúp me với me đang cần gấp)

Question

Có ý kiến cho rằng: “Truyền thống là những gì lạc hậu cần phải xóa bỏ”
Bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
(Giúp me với me đang cần gấp)

in progress 0
Peyton 33 phút 2021-09-14T09:11:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:12:40+00:00

  Không đồng ý vì truyền thống là những văn hoá phong tục tốt đẹp đã được lưu tryền qua nhiều đời ,khác với hủ tục là những văn hoá phong tục lỗi thời,lạc hậu,thô tục gây hại cho xã hội vì thế hủ tục mới là thứ phải xoá bỏ 

  (nâng cao là phần hủ tục nha bạn )

  0
  2021-09-14T09:13:13+00:00

  Em không đồng ý với ý kiến đó vì truyền thống là những truyền thống tốt đẹp về học tập, lao động, nghề nghiệp, văn hóa và đạo đức lâu đời do cha ông ta để lại. Chúng ta hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia điình, dòng họ, nó giúp ta thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống,  góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam ta…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )