Coi áp sủất khi trong và ngoài phòng như nhau Khối lượng riêng của không khi trong phòng ở nhiệt độ 27°C lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài

Question

Coi áp sủất khi trong và ngoài phòng như nhau Khối lượng riêng của không khi trong phòng ở nhiệt độ 27°C lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân gải chi tiết đừng ghi tất

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-10T21:40:32+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T21:42:21+00:00

  Đáp án:

  Vậy khối lượng riêng của khí ở ngoài sân lớn hơn khối lượng riêng của khí trong phòng 0,95 lần

  ( khối lượng riêng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ ) 

  Giải thích các bước giải:

  Theo giả thiết áp suất của khí không đổi.

  Từ phương trình khí lí tưởng ta có:

  \[pV = nRT \Leftrightarrow pV = D.V.R.T \Rightarrow DT = \frac{p}{R} = const \Rightarrow D’T’ = D.T \Leftrightarrow \frac{{D’}}{D} = \frac{T}{{T’}} = \frac{{27 + 273}}{{42 + 273}} = 0,95\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )