Còn ai khỏe mạnh phi thường / Nhổ cây to, đánh dẹp phường hại dân/ Làm quan trừ kẻ loạn thần / Về sau lại phá tan quân Chiêm Thành?

Question

Còn ai khỏe mạnh phi thường / Nhổ cây to, đánh dẹp phường hại dân/ Làm quan trừ kẻ loạn thần / Về sau lại phá tan quân Chiêm Thành?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-20T20:03:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:05:00+00:00

  Lê Phụng Hiểu

  Lê Phụng Hiểu là đại thần nhà Lý

  Ông đã  có công đánh tan quân chiêm thành,dẹp loạn .

  Giúp làng mình thắng làng khác

  Xin hay nhất ạ ^V^

  0
  2021-09-20T20:05:13+00:00

  Đáp án : Lê Phụng Hiểu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )