Con dê sầu đẻ trứng trên cây rồi ba mẹ chúng tìm mồi và mớm cho chúng ăn hehe!!!Đúng là đồ chim lợn. Hỏi:Chim lợn,mèo rú,lợn nái Móng Cái có mối quan

Question

Con dê sầu đẻ trứng trên cây rồi ba mẹ chúng tìm mồi và mớm cho chúng ăn hehe!!!Đúng là đồ chim lợn.
Hỏi:Chim lợn,mèo rú,lợn nái Móng Cái có mối quan hệ gì với nhau.

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-07T19:26:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:27:43+00:00

  Chúng đều là độn vật lười biếng không có khả năng chăm sóc convà phải nhờ người khác chăm sóc thay chúng

   

  0
  2021-08-07T19:27:59+00:00

  Đáp án:

  Chúng đều là những động vật sống tự lập, không chia sẻ hay giúp con cái mình. Mà để cho nó tự lo và mình tự lo

  `->` chúng có quan hệ là : đều lười

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )