Con đường tư bản chủ nghĩa là gì vậy ? Và nước đế quốc là gì ? Mình không rõ lắm giúp mình nha ???? ( giải thích ngắn gọn thôi không cần dài dòng đâu )

Question

Con đường tư bản chủ nghĩa là gì vậy ? Và nước đế quốc là gì ? Mình không rõ lắm giúp mình nha ???? ( giải thích ngắn gọn thôi không cần dài dòng đâu )

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-06T21:49:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T21:50:17+00:00

    Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Hà Lan và Anh ở thế kỷ XVII.

    Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới.

    Chủ nghĩa đế quốc là “chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )