Con lắc lò xo có vật khối lượng m=100g đang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, biên độ 10cm. Độ cứng của lò xo là 40N/m. Khi vật tới biên thì

Question

Con lắc lò xo có vật khối lượng m=100g đang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, biên độ 10cm. Độ cứng của lò xo là 40N/m. Khi vật tới biên thì có một vật khối lượng 100g đang chuyển động đều cùng phương dao động của con lắc với tốc độ 1,6m/s đến va chạm và dính với vật m. Biên độ dao động của hệ sau đó là bao nhiêu?

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-09-07T08:32:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:33:10+00:00

  Đáp án:

  11,5cm

  Giải thích các bước giải:

   Tại vị trí x = 10cm, hệ có tốc độ (bảo toàn động lượng)

  $v = \frac{{m.v}}{{2m}} = \frac{v}{2} = \frac{{160}}{2} = 80cm/s$

  Tần số góc:

  \[\omega  = \sqrt {\frac{k}{{2m}}}  = \sqrt {\frac{{40}}{{2.0,1}}}  = 10\sqrt 2 \]

  Biên độ dao động của hệ sau đó là

  \[A = \sqrt {{x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}}  = \sqrt {{{10}^2} + {{\left( {\frac{{80}}{{10\sqrt 2 }}} \right)}^2}}  = 11,5cm\]

  0
  2021-09-07T08:33:28+00:00

  Đáp án:

  $\text{Biên độ dao động của hệ sau đó là : 11,5 cm }$

  Giải thích các bước giải:

  Tại vị trí x = 10cm, hệ có tốc độ (bảo toàn động lượng)

  $v = \frac{{m.v}}{{2m}} = \frac{v}{2} = \frac{{160}}{2} = 80cm/s$

  Tần số góc:

  $\omega = \sqrt {\frac{k}{{2m}}} = \sqrt {\frac{{40}}{{2.0,1}}} = 10\sqrt 2$

  Biên độ dao động của hệ sau đó là:

  $A = \sqrt {{x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}}  = \sqrt {{{10}^2} + {{\left( {\frac{{80}}{{10\sqrt 2 }}} \right)}^2}}  = 11,5cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )