Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây nên

Question

Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây nên

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-14T20:18:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:20:26+00:00

  dự báo trước để kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

  – Lắp đặt hệ thống giám báo động đất để kịp thời báo động khi có dấu hiệu xảy ra.

  – Giáo dục về biện pháp ứng phó thảm họa động đất cho người dân để nâng cao ý thức chủ động bảo vệ bản thân.

  – Xây nhà chịu được những chấn động mạnh

  mik chỉ biết được từng đó thôi

             Chúc bạn học tốt      

  0
  2021-08-14T20:20:30+00:00

  – Xây nhà chịu chấn động lớn.

  – Lập các trạm dự báo nghiên cứu của động đất.

  – Nghiên cứu các trận động đất một cách kĩ lưỡng.

  – Sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm trong phạm vi của trận động đất trước khi nó tới.

  – Giáo dục, tuyên truyền về nhận thức của người dân trước những trận động đất lớn, các hoạt động để đối phó với trận động đất mà thiệt hại ít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )