Con người đã tác động tích cực và tiêu cực ntn đến sự phát triển của sinh vật.

Question

Con người đã tác động tích cực và tiêu cực ntn đến sự phát triển của sinh vật.

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-16T04:21:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:23:15+00:00

   TÍCH CỰC

  +làm cho cây phát triển mạnh và bảo vệ nó tốt hơn

  VD: xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

  +Mở rộng giống nòi của động vật

  Vd: nhập các giống bò nhiều sữa về

  lai cam táo với giống nước ngoài 

  TIÊU CỰC

  +quá trìn săn bắn đốt rừng làm nương rẩy làm một số giống vật quí hiếm bị tuyệt chủng

  Mk chỉ viết từng này thôi sorry

  0
  2021-08-16T04:23:29+00:00

  @gaukind2008

  #Chuchoctot

  #Kospam

  – Tích cực:

  +Làm cho cây phát triển mạnh 

  + Phát triển ra nhiều loại cây

  +Bảo vệ động vật

  +Mở rộng giống nòi của động vật

  – Về tiêu cực:

  +Săn bắt thú làm giảm số lượng động vật

  +Diện tích đất bị thu hẹp vì nhiều nhà, khu công nghiệp và khách sạn được dụng nên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )