Con người xuất hiện trong giai đoạn nào ?

Question

Con người xuất hiện trong giai đoạn nào ?

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-27T21:49:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:51:04+00:00

  Sự xáo trộn sinh học đầu tiên của con người xảy ra vào thời điểm tiến hành thí nghiệm tiến hóa trong chi người, Homo. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng các đặc điểm về xương của Homo sapiens xuất hiện trong từng mảnh xương tại các cộng đồng Châu Phi khác nhau bắt đầu từ khoảng 300.000 năm trước.

  0
  2021-09-27T21:51:10+00:00

  Xuất hiện trong giai đọan tiến hoá trong chi người. Các ngày nghiên cứu phát hiện đặc điểm về xương của homo sapiens xuất hiện trong từng mảnh xương tại châu Phi từ 300,000 năm trước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )