“Con quạ thông minh” là thế giới quan duy tâm, thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện chứng hay phương pháp luận siêu hình ạ?

Question

“Con quạ thông minh” là thế giới quan duy tâm, thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện chứng hay phương pháp luận siêu hình ạ?

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-19T19:22:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:23:26+00:00

  Mình nghĩ là thế giới quan duy tâm

  0
  2021-09-19T19:23:59+00:00

  Là thế giới quan duy tâm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )