Công cụ của các quốc gia cổ đại phương Đông

Question

Công cụ của các quốc gia cổ đại phương Đông

in progress 0
Ruby 6 ngày 2021-12-03T21:47:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:48:35+00:00

  – Sự xuất hiện của công cụ kim loại, con người bước vào thời đại văn minh.

  0
  2021-12-03T21:48:51+00:00

  – Nông dân công xã đông đảo nhất, là lao động chính trong sản xuất.

  – Đứng đầu giai cấp thống trị là vua chuyên chế, quý tộc, quan lại, chủ ruộng, tăng lữ có nhiều quyền thế, giữ chức vụ tôn giáo, quản lý bộ máy và địa phương, rất giàu sang bằng sự bóc lột.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )