công cụ lao động của người tình khôn phát triển như thế nào e có nhận xét j về thành tựu văn hóa thời cổ đại

Question

công cụ lao động của người tình khôn phát triển như thế nào
e có nhận xét j về thành tựu văn hóa thời cổ đại

in progress 0
Quinn 24 phút 2021-09-09T14:04:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:05:45+00:00

  + Công cụ đá: dùng nhiều loại đá khác nhau, mài lưỡi cho sắc, rìu.

  + Công cụ đá cuội, xương, sừng.

  + Ở các địa điểm thuộc Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long, người ta còn tìm thấy đồ gốm và lưỡi cuốc đá.

  – Thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

  – Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.

  0
  2021-09-09T14:06:20+00:00

  – Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại và dùng nó làm công cụ lao động.

  – Đồ sắt, kim loại dần được phát hiện, công cụ kim loại ra đời với các đồ đồng: rìu, cuốc, liềm, mũi tên, dao găm,…

  – Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng và sáng tạo đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

  – Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )