Công cuộc xây dựng đất nước của Ngô Quyền ? Công lao của Ngô Quyền trong công cuộc xây dựng đất nước ? Quá trình thành lập nhà Lý ?

Question

Công cuộc xây dựng đất nước của Ngô Quyền ?
Công lao của Ngô Quyền trong công cuộc xây dựng đất nước ?
Quá trình thành lập nhà Lý ?

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-09-02T14:51:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:53:09+00:00

  -Công cuộc xây dựng đất nước của Ngô Quyền ?

  +Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền bắt tay vào xây dựng đất nước.

  – Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm đất đóng đô

  – Xây dựng các cung điện, xoá bỏ bộ máy cai trị cũ của họ Khúc

  – Thiết lập bộ máy chính quyền mới, cử người tâm phúc trấn giữ các châu quan trọng

  -Công lao của Ngô Quyền trong công cuộc xây dựng đất nước ?

  + Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.

  + Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.

  -Quá trình thành lập nhà Lý ?

  – Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn.

  – Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý thành lập.

  0
  2021-09-02T14:53:15+00:00

  TRẢ LỜI:

  -Công lao của Ngô Quyền: 

  + Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.

  + Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.

  -Quá trình nhà Lý thành lập:

  – Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn.

  – Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý thành lập.

  Nguồn:Y.Linh

  #nocoppy

  ~CHÚC CẬU HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )