Công dân 10 bài 16 Tại sao phải tự nhận thức về bản thân? Liên hệ hành động của bản thân trong việc tự nhận thức bản thân?

Question

Công dân 10 bài 16
Tại sao phải tự nhận thức về bản thân?
Liên hệ hành động của bản thân trong việc tự nhận thức bản thân?

in progress 0
Maya 1 năm 2021-08-23T08:01:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T08:02:55+00:00

    – Tầm quan trọng của sự tự nhận thức bản thân:  là bước đầu trong quá trình tạo ra một cuộc sống mà bạn mong muốn. Điều này giúp bạn xác định được đam mê và niềm yêu thích của mình, cũng như xác định những tố chất nổi bật của bản thân có thể giúp được những gì cho bạn trong cuộc sống.

    – Bạn có thể viết về bất cứ thứ gì trong nhật kí, viết ra những mục tiêu, kế hoạch ưu tiên của bạn, thực hiện việc tự phê bình mỗi ngày, luyện tập thiền và những thói quen chánh niệm khác, yêu cầu những người bạn đáng tin cậy nhận xét về bạn, yêu cầu sự phản hồi trong công việc,

    ⇒ Quá trình luyện tập kỹ năng tự nhận thức bản thân có thể diễn ra trong vài năm và cần đến sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh bạn. Tạo dựng những thói quen tốt sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng tự nhận thức, ảnh hưởng một cách tích cực đến những phương diện khác trong cuộc sống, đặc biệt là trong các mối quan hệ cá nhân của bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )