công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do bác chí,… quyền đó được thể hiện tại điều bao nhiêu của hiến pháp năm 2013 và được quy định tại luật nào

Question

công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do bác chí,… quyền đó được thể hiện tại điều bao nhiêu của hiến pháp năm 2013 và được quy định tại luật nào

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-15T09:45:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:47:29+00:00

  điều  25 do pháp luật quy định 

  0
  2021-07-15T09:47:33+00:00

  Điều 25, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )