Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Giúp mik ms ạ !!!!

Question

Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
Giúp mik ms ạ !!!!

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-07-11T13:58:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:59:35+00:00

  Trách nhiệm
  Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật quy định. Như vậy, mỗi công dân chúng ta phải tuân theo pháp luật và buộc phải: “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

  0
  2021-07-11T13:59:50+00:00

  Trả lời:

  *Công dân có trách nhiệm như sau trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật:

  + Công dân có trách nhiệm trong việc tuân theo Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đề ra.

  + Công dân cũng tham gia bảo vệ an ninh, an toàn xã hội và trật tự quốc gia.

  + Công dân chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )