Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây? A: Trực tiếp. B:

Question

Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây?
A:
Trực tiếp.
B:
Trung gian.
C:
Ủy quyền.
D:
Đại diện.

in progress 0
Ariana 1 ngày 2021-09-08T13:22:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:23:23+00:00

  Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây?

  A: Trực tiếp.

  B: Trung gian.

  C: Ủy quyền.

  D: Đại diện.

  0
  2021-09-08T13:23:38+00:00

  Công dân giám sát và đánh giá các công việc chung của nhà nước là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước bằng cách nào sau đây?

   A:

  Trực tiếp.

   B:

  Trung gian.

   C:

  Ủy quyền.

   D:

  Đại diện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )