Công dân là gì? Căn cứ để xác định công dân của một nước?

Question

Công dân là gì? Căn cứ để xác định công dân của một nước?

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-09-07T09:04:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:05:44+00:00

  Cộng dân là Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.

  0
  2021-09-07T09:06:26+00:00

  -Công dân là người dân của một nước

  -Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )