công dân phải có trách nhiệm như thế nào đối với tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

Question

công dân phải có trách nhiệm như thế nào đối với tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-12T12:29:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:30:39+00:00

  -Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng,bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng:

  +>Không lấn chiếm, phá hoại, sử dụng vào mục đích cá nhân. 

  +>Phải bảo quản , giữ gìn, sử dụng tiết kiệm

  +>không tham ô, lãng phí khi được giao quản lý tài sản nhà nước.

  @Xin ctlhn với ạ

  0
  2021-07-12T12:31:20+00:00

  `**` Tránh nhiệm của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng :

  `-` Không xâm phạm đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

  `-` Bảo quản thật tốt đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

  `-` Phải giữ gìn , sử dụng tiết kiệm có hiệu quả cao

  `-` Không tham ô , chiếm làm của riêng những tài sản đó

  `-` Luôn đấu tranh , phê phán chống lại những hành vi phá hoại tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )