Công dân thể hiện lối sống liêm khiết khi chủ động A: việc thay đổi giới tính. B: đáp ứng mọi nhu cầu. C: điều chỉnh thuế thu nhập. D: giúp đỡ ngư

Question

Công dân thể hiện lối sống liêm khiết khi chủ động
A:
việc thay đổi giới tính.
B:
đáp ứng mọi nhu cầu.
C:
điều chỉnh thuế thu nhập.
D:
giúp đỡ người khó khăn.

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-08T07:19:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:20:28+00:00

  Công dân thể hiện lối sống liêm khiết khi chủ động

   A:

  việc thay đổi giới tính.

   B:

  đáp ứng mọi nhu cầu.

   C:

  điều chỉnh thuế thu nhập.

   D:

  giúp đỡ người khó khăn.

  0
  2021-09-08T07:20:31+00:00

  D đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )