Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? A: Bị trừ lương không rõ nguyên nhân. B: Tự thay đổi di chúc thừa kế tài sản. C

Question

Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A:
Bị trừ lương không rõ nguyên nhân.
B:
Tự thay đổi di chúc thừa kế tài sản.
C:
Chứng kiến hành vi bạo lực.
D:
Phát hiện việc lấn chiếm rừng phòng hộ.

in progress 0
Clara 7 ngày 2021-09-06T07:41:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:42:32+00:00

  Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

  A: Bị trừ lương không rõ nguyên nhân.

  B: Tự thay đổi di chúc thừa kế tài sản.

  C: Chứng kiến hành vi bạo lực.

  D: Phát hiện việc lấn chiếm rừng phòng hộ.

  0
  2021-09-06T07:42:50+00:00

  Đáp án là câu A

   – Bị trừ lương không rõ nguyên nhân.

  Đúng chưa hả 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )