Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận trong trường hợp nào sau đây? A: Bài trừ sự tự do tín ngưỡng. B: Ngăn cản việc đấu tranh phê bình. C: Ph

Question

Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận trong trường hợp nào sau đây?
A:
Bài trừ sự tự do tín ngưỡng.
B:
Ngăn cản việc đấu tranh phê bình.
C:
Phát biểu ý kiến trong cuộc họp.
D:
Tổ chức hành vi truyền đạo trái phép

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-08T07:46:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:47:49+00:00

  Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận trong trường hợp nào sau đây?

  A: Bài trừ sự tự do tín ngưỡng.

  B: Ngăn cản việc đấu tranh phê bình.

  C: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp.

  D: Tổ chức hành vi truyền đạo trái phép

  0
  2021-09-08T07:48:17+00:00

  C: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )