Cộng đồng là gì ? cho ví dụ về 1 số cộng đồng em tham gia? là 1 học sinh em hãy nêu trách nhiệm của mình đối với cộng đồng lớp học, trường học

Question

Cộng đồng là gì ? cho ví dụ về 1 số cộng đồng em tham gia? là 1 học sinh em hãy nêu trách nhiệm của mình đối với cộng đồng lớp học, trường học

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-08-28T07:50:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:51:17+00:00

  Cộng đồng là nhóm xã hội của các cá nhân sống chung trong cùng một môi trường.

  VD: Cộng đồng trường, lớp học; cộng đồng Hoidap247;…

  Trách nhiệm: 

  Đoàn kết, hòa đồng với bạn bè.

  Tôn trọng các thầy cô giáo, bảo vệ,…(nói chúng là những người lớn tuổi hơn mình) ở trường.

  Học tốt^~^

  0
  2021-08-28T07:51:31+00:00

     ĐÁP ÁN

  Cộng đồng là: toàn thể những người cùng sống có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

  VDCộng đồng gia đình, cộng đồng lớp học, cộng đồng nhà trường, cộng đồng dân cư, cộng đồng làng xã, cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng dân tộc,…

  Là 1 học sinh em cần có trách nhiệm: thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng  giao phó,tuân thủ theo quy định,nguyên tắc cộng đồng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )