Công lao của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn-Huệ đối với đất nước như thế nào? Đánh giá của em về Nguyện Huệ từ đó liên hệ bản thân em phải làm gì

Question

Công lao của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn-Huệ đối với đất nước như thế nào? Đánh giá của em về Nguyện Huệ từ đó liên hệ bản thân em phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
làm đày đủ ra các ý nhé

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-07-16T13:20:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:21:07+00:00

  Công lao to lớn của Quang Trung ( Nguyễn Huệ) là:
  – Lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Lê, Nguyễn, Trịnh, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
  – Đánh tan quân xâm lược của Xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.
  – Xây dựng đất nước, có những chính sách giúp phục hồi kinh tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng và ngoại giao cho đất nước
  – Công lao của ông được đúc kết trong hai câu thơ của công chúa Lê Ngọc Hân:                             ” Mà nay áo vải cờ đào
  – Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình”.

  Để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước em cần:

  – Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước.

  – Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá- đạo đức truyền thống của dân tộc.

  – Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

  1
  2021-07-16T13:21:42+00:00

  công lao của quang trung Nguyen huệ đã góp phần ko ít đối với đất nước ông có  một tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc 

  em phải cố mà gắng học tập chăm chỉ để sau này góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp

  chúc bạn học tốt xin câu trả lời hay nhất nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )