Công lao của ngô quyền trong cuộc chiến thắng bạch đằng

Question

Công lao của ngô quyền trong cuộc chiến thắng bạch đằng

in progress 0
Gianna 2 giờ 2021-09-10T16:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T16:40:03+00:00

  – Chỉ huy nhân dân trong cuộc chiến

  – Nghĩ ra những miêu kế cho cuộc chiến

  – Chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc chiến

                   Chúc bn học tốt

  0
  2021-09-10T16:40:15+00:00

  – Công lao:

  + Giành lại độc lập cho toàn dân sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

  + Chủ động đưa ra cách đáng giặc độc đáo, có tài chỉ huy quân, làm giặc không dám sang xâm lược nữa.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )