công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta không có hoạt động nào dưới đây A. chế biến sp trồng chọt B.chế biến sp chăn nuôi C. chế lên thủy

Question

công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta không có hoạt động nào dưới đây
A. chế biến sp trồng chọt
B.chế biến sp chăn nuôi
C. chế lên thủy sản
D. chế biến lâm sản

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-07-09T22:52:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:54:29+00:00

  #No_copy#Young_Mi

  Câu Hỏi: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta không có hoạt động nào dưới đây?
  A. Chế biến sản phẩm trồng chọt
  B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi 
  C. Chế biến thủy sản
  D. Chế biến lâm sản

     Chúc bạn học tốt!!!   

  0
  2021-07-09T22:54:30+00:00

  D: Chế biến lâm sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )