Công thức của phân tử đường trên phân tử ADN

Question

Công thức của phân tử đường trên phân tử ADN

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-11-24T09:26:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:28:13+00:00

  Đáp án: Một số đồng phân tồn tại với công thức H−(C=O)−(CH2)−(CHOH)3−H

  0
  2021-11-24T09:28:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: C5H10O4

  axit deoxyribose

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )