công thức, định nghĩa & cách dùng few, litter

Question

công thức, định nghĩa & cách dùng few, litter

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-10-28T12:10:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:11:20+00:00

  * Sửa đề: few, little (chẳng nhẽ là xả rác hả bạn @@?)

  – Định nghĩa: “few” và “little” đều có nghĩa là ít, rất ít.

  – Công thức:

  + few + N (số nhiều)

  + little + N (không đếm được)

  – Cách dùng: “few” và “little” đều có nghĩa là không đủ, rất ít và mang hàm ý tiêu cực.

  #Học tốt!

  0
  2021-10-28T12:11:31+00:00

  định nghĩa

  few:1 ít

  little:ít nhưng không đủ dùng

  công thức và cách dùng

  $few+N_(đếm được)$

  $little+N_(không đếm được)$

  ví dụ:he has little money

  he has a few fishs

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )