Công thức doanh số bán hàng chia cho định mức lao động của một người dùng để tính kế hoạch

Question

Công thức doanh số bán hàng chia cho định mức lao động của một người dùng để tính kế hoạch

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-13T03:34:10+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:35:40+00:00

  Công thức doanh số bán hàng chia cho mức lao động của một người dùng để tính kế hoạch 

  ⇒ Dùng để tính số lao động cần sử dụng . 

  Hok tốt nè ^^

  Xin câu hay nhất cho nhóm nha 

  0
  2021-07-13T03:35:40+00:00

  Dùng để tính Kế hoạch lao động cần sử dụng trong kinh doanh nha bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )