công thức n=140p cho biết mối quan hệ giữa n và p . trong dó : n : là số bước chân trong 1 phút p : là khoảng cách giữa 2 gót chân liên tiếp ( tính b

Question

công thức n=140p cho biết mối quan hệ giữa n và p . trong dó :
n : là số bước chân trong 1 phút
p : là khoảng cách giữa 2 gót chân liên tiếp ( tính bằng mét)
a) nếu bạn an bước được 70 bước trong 1 phút thì khoảng cách giữa 2 gót chân liên tiếp là bao nhiêu ?
b) bạn bính biết khoảng cách giữa 2 gót chân liên tiếp của mình là 0,8 . tính vận tốc đi bộ cuả bạn bình theo đơn vị km/h

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-17T12:42:15+00:00 1 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:43:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Bạn An bước được $70$ bước trong $1$ phút

  $\to n=70$

  $\to 70=140p$

  $\to p=\dfrac12(m)$

  $\to$Khoảng cách giữa hai gót chân liên tiếp là $0.5m$

  b.Ta có $p=0.8$

  $\to n=140\cdot 0.8=112$

  $\to$Mỗi phút người đó đi được:

  $$112\cdot 0.8=89.6(m)$$

  $\to$Vận tốc của người đó là:

  $89.6(m/phút)=\dfrac{89.6\cdot 60}{60}(m/phút)=\dfrac{5376}{60}(m/phút)=5376(m/h)=5.376km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )