Công thức phân tử C4H8 có mấy công thức cấu tạo dạng mạch vòng? * A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Question

Công thức phân tử C4H8 có mấy công thức cấu tạo dạng mạch vòng? *
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-27T21:09:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:11:25+00:00

  Chọn D 

  (xiclobutan và metylxiclopropan)

  0
  2021-10-27T21:11:29+00:00

  Công thức phân tử C4H8 có 2 công thức cấu tạo dạng mạch vòng ? 

  # Không Copy 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )