Công thức phân tử của ancol dạng C4H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo khác nhau? giải thích giùm mình nha

Question

Công thức phân tử của ancol dạng C4H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo khác nhau? giải thích giùm mình nha

in progress 0
Elliana 1 giờ 2021-10-12T02:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:20:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CH3-CH2-CH2-CH2-OH

   CH3-CH2-CH(OH)-CH3

   CH3-CH(CH3)-CH2-OH

  CH3-CH(OH)(CH3)-CH3

  Có tất cả 4 CT nha

  0
  2021-10-12T02:21:39+00:00

  Có 7 CTCT. Trong đó có 4 CTCT của rượu và 3 CTCT của ete.

  – Rượu:

  $CH_2OH-CH_2-CH_2-CH_3$

  $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$

  $CH_2OH-CH(CH_3)-CH_3$

  $CH_3-CHOH(CH_3)-CH_3$

  – Ete:

  $CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3$

  $CH_3-O-CH(CH_3)-CH_3$

  $C_2H_5-O-C_2H_5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )