Công thức phân tử của: Heli, Neon, Agon, Krypton, Xenon, Radon và Oganesson

Question

Công thức phân tử của:
Heli, Neon, Agon, Krypton, Xenon, Radon và Oganesson

in progress 0
Valentina 1 tuần 2021-09-07T08:23:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:24:13+00:00

  Đáp án:

   Heli: He

  Neon: Ne

  Agon: Ar

  Krypton: Kr

  Xenon: Xe

  Radon: Rn

  Oganesson: Og

   

  0
  2021-09-07T08:24:55+00:00

  -Heli: $He$

  -Neon: $Ne$

  -Agon: $Ar$

  -Krypton: $Kr$

  -Xenon: $Xe$

  -Radon: $Rn$

  Oganesson: $Og$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )