công thức phép công (a+b):c sẽ = gì hả mọi người

Question

công thức phép công (a+b):c
sẽ = gì hả mọi người

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-13T07:13:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:14:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $( a + b ) : c = a : c + b : c$

  0
  2021-11-13T07:14:53+00:00

  (a+b) : c

  = a : c + b : c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )